Hotline: 037 300 5300
Welcome to CTW Vietnam Brings Back New You Bamboo Toothbrush Sữa tắm trắng dưỡng ẩm Yukina Nhật Bản Mỹ phẩm Nhật Bản Trà sữa hòa tan Wings Khăn ướt Max Cool G.C Foods G.C Foods Co. Nước mắm Phan Thiết Mũi Né Sản xuất nước mắm Giải bóng đá Liên Thành Phát mở rộng

Giao hàng nhanh chóng <br>24h / 7 ngày

Giao hàng nhanh chóng
24h / 7 ngày

Sản phẩm đa dạng <br>Chất lượng tốt nhất

Sản phẩm đa dạng
Chất lượng tốt nhất

Dịch vụ chăm sóc<br>khách hàng tận tâm

Dịch vụ chăm sóc
khách hàng tận tâm

Chính sách hậu mãi<br>hấp dẫn

Chính sách hậu mãi
hấp dẫn

Điều khoản sử dụng trang web

Điều khoản sử dụng trang web


1.1 www.ctwvietnam.vn (Trang web) được điều hành bởi Công ty TNHH TM DV CTW Việt Nam (gọi tắt là Chúng tôi).

1.2 Việc sử dụng Trang web là tuân theo các điều khoản có trong tài liệu này (Điều khoản Sử dụng). Bằng cách truy cập, trình duyệt, sử dụng, đăng ký hoặc đặt hàng trên Trang web, bạn thể hiện sự chấp nhận ràng buộc toàn bộ bởi các Điều khoản Sử dụng này. Đó là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Chúng tôi và chỉ có thể được sửa đổi khi có sự đồng ý của Chúng tôi. Điều khoản sử dụng nên được đọc cùng với bất kỳ chi tiết nào được cung cấp trên Trang web về cách Trang web hoạt động và các dịch vụ có sẵn. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, hãy ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

1.3 Việc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn đặt hàng từ Trang web phải tuân theo Điều khoản & Điều kiện của Chúng tôi. Bạn cũng nên đọc thêm Chính sách Bảo mật của Chúng tôi.

1.4 Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian bằng cách thay đổi chúng trên Trang web mà không cần thông báo trước.

2. Truy cập Trang web

2.1 Chúng tôi không thể đảm bảo rằng Trang web sẽ hoạt động liên tục hoặc không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi có thể tạm ngừng, thu hồi, kết thúc hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì mà Trang web không khả dụng bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Bạn không có quyền can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web và đặc biệt, bạn không có quyền phá vỡ bảo mật, giả mạo, xâm nhập hoặc làm gián đoạn Trang web hoặc bất kỳ hệ thống máy tính, máy chủ, bộ định tuyến hoặc bất kỳ thiết bị được kết nối mạng internet nào khác.

2.2 Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hệ thống máy tính của bạn đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật liên quan cần thiết để sử dụng và tương thích với Trang web. Bạn cũng hiểu rằng Chúng tôi không thể và không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào của Trang web sẽ không bị xâm nhập, nhiễm vi-rút và/hoặc mã khác có đặc tính gây nhiễm hoặc phá hoại. Bạn có trách nhiệm thực hiện đủ các thủ tục và kiểm tra vi-rút (bao gồm kiểm tra chống vi-rút và các kiểm tra bảo mật khác) để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính an toàn và độ tin cậy của dữ liệu đầu vào và đầu ra.

2.3 Đôi khi, Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số tính năng hoặc một phần của Trang web, hoặc toàn bộ Trang web, đối với những người dùng đã đăng ký với Chúng tôi. Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của Chúng tôi, bạn cần coi những thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, dù do bạn chọn hay do Chúng tôi cấp phát, vào bất kỳ lúc nào, nếu theo ý kiến ​​của Chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Trang web thông qua kết nối internet của bạn đều nhận thức được các Điều khoản Sử dụng này và tuân thủ các Điều khoản này.

2.4 Việc mua các sản phẩm và dịch vụ nhất định trên Trang web phải tuân theo các yêu cầu về độ tuổi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không được pháp luật cho phép cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ này cho những cá nhân không đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi này và nếu bạn chưa đủ tuổi, bạn không được cố gắng đặt mua các sản phẩm hoặc dịch vụ này thông qua Trang web.

3. Độ chính xác của thông tin

3.1 Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trên Trang web là chính xác, nhưng bình luận và tài liệu khác được đăng trên Trang web không nhằm mục đích trở thành lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Ngoại trừ trường hợp các Điều khoản & Điều kiện và/hoặc Chính sách bảo mật của Chúng tôi được áp dụng, Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng bất kỳ thông tin nào là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ sự phụ thuộc nào vào thông tin đó của bạn hoặc bất kỳ ai mà bạn truyền đạt thông tin đó cho họ.

3.2 Các quan điểm thể hiện trong nội dung do người dùng tạo là ý kiến của những người dùng đó và không đại diện cho ý kiến của Chúng tôi.

3.3 Nếu bạn tìm thấy bất kỳ thông tin không chính xác nào trên Trang web, vui lòng thông báo cho Chúng tôi và Chúng tôi sẽ cố gắng sửa nó, khi hợp lý, ngay khi có thể.

4. Sử dụng nội dung

4.1 Bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, tên miền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả tài liệu và thông tin trên Trang web được cấp phép và thuộc quyền sở hữu của Chúng tôi.

4.2 Bạn có thể tải xuống hoặc in ra các bản sao của Nội dung Quyền sở hữu trí tuệ trên Trang web chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại và thông tin của bạn. Nếu bạn tải xuống hoặc in ra các bản sao của Nội dung Quyền sở hữu trí tuệ, bạn phải giữ lại mọi thông báo bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác có trong tài liệu gốc.

4.3  Bạn không được phép sao chép hoặc điều chỉnh Nội dung Quyền sở hữu trí tuệ, bố cục hoặc mã của Trang web hoặc tạo một kho lưu trữ hoặc cơ sở dữ liệu chứa tất cả hoặc các phần của Nội dung Quyền sở hữu trí tuệ cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc khai thác thương mại nào khác mà không có sự đồng ý cụ thể của Chúng tôi.

4.4 Thương hiệu của Chúng tôi không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong việc quảng cáo hoặc quảng cáo cho việc phân phối tài liệu trên Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi.

5. Nội dung do người dùng tạo

Bằng cách gửi nội dung (ngoài dữ liệu cá nhân của bạn) đến Trang web, bạn xác nhận rằng bạn có quyền sử dụng nội dung đó và việc gửi cùng với thỏa thuận của bạn đối với các Điều khoản Sử dụng này sẽ tạo thành một sự chuyển nhượng cho Chúng tôi bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong về nội dung. Bất kỳ nội dung nào bạn tải lên Trang web sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền, và Chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, xóa, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ nội dung nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào bao gồm (nhưng không giới hạn) sử dụng nội dung đó theo quyết định riêng của Chúng tôi (có hoặc không có sự công nhận) trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

6. Liên kết đến các Trang web

6.1 Đôi khi, Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết cho phép bạn truy cập trực tiếp từ Trang web của Chúng tôi vào các trang web của bên thứ ba. Các trang web của bên thứ ba đó không thuộc quyền kiểm soát của Chúng tôi và, trừ khi có quy định khác, Chúng tôi không có mối quan hệ nào với các bên thứ ba và Chúng tôi không có đóng góp nào cho nội dung của các trang web đó. Khi bạn nhấp qua các trang web này, bạn rời khỏi phạm vi do Chúng tôi kiểm soát, do đó, Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến việc bên thứ ba sử dụng dữ liệu của bạn, nội dung của trang web hoặc các dịch vụ do các trang web đó cung cấp cho bạn.

6.2  Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của Chúng tôi, ngăn cấm bất kỳ liên kết nào từ một Trang web khác đến các tài liệu hoặc thông tin trên Trang web này. Không ảnh hưởng đến quyền đó, nếu bạn muốn liên kết đến Trang web của Chúng tôi, bạn chỉ có thể làm như vậy trên cơ sở bạn liên kết đến, nhưng không sao chép trang chủ của Trang web và tuân theo các điều kiện sau:

 • Bạn không được gỡ bỏ, bóp méo hoặc thay đổi kích thước hoặc giao diện logo Chúng tôi;
 • Bạn không tạo khung hoặc bất kỳ trình duyệt hoặc môi trường biên nào khác xung quanh Trang web;
 • Bạn không ngụ ý rằng Chúng tôi xác nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác ngoài sản phẩm của Chúng tôi theo bất kỳ cách nào;
 • Bạn không được xuyên tạc mối quan hệ của bạn với Chúng tôi cũng như không trình bày bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào khác về Chúng tôi;
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Chúng tôi;
 • Bạn không liên kết từ một Trang web không thuộc sở hữu của bạn; và

6.3  Bất kỳ Trang web nào mà bạn liên kết đến Trang web của Chúng tôi không được chứa bất kỳ nội dung nào gây khó chịu, xúc phạm hoặc gây tranh cãi, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác hoặc không tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

7. Trách nhiệm của Chúng tôi

7.1 Mặc dù Chúng tôi hy vọng Trang web sẽ được người dùng quan tâm (và ngoại trừ trong phạm vi áp dụng Điều khoản & Điều kiện và/hoặc Chính sách Quyền riêng tư của Chúng tôi), Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và không bảo đảm điều kiện nào liên quan đến Trang web này hoặc nội dung của nó, trong phạm vi tối đa pháp luật có thể loại trừ trách nhiệm pháp lý đó.

7.2  Chúng tôi chỉ cung cấp Trang web cho mục đích sử dụng trong nước và cá nhân. Ngoại trừ được cung cấp trong Điều khoản Sử dụng này, tất cả các điều khoản được áp dụng theo luật đều bị loại trừ. Điều này không bao gồm hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý của Chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật cá nhân do sơ suất của Chúng tôi, hoặc trách nhiệm của Chúng tôi về việc trình bày sai sự thật và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà theo luật pháp Việt Nam, không được loại trừ.

8. Điều khoản chung

8.1  Công ty TNHH TM DV CTW Việt Nam là công ty đã đăng ký tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316926460 và địa chỉ trụ sở chính tại 69/9 Đường 47, Tổ 38A, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

8.2  Mọi thông báo pháp lý chính thức phải được gửi cho Chúng tôi theo địa chỉ Dịch vụ Khách hàng được nêu trong phần Liên hệ với Chúng tôi.

8.3 Việc Chúng tôi không thực thi một quyền không dẫn đến việc từ bỏ quyền đó. Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình theo các Điều khoản Sử dụng này.

8.4 Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này được phát hiện là không thể thi hành theo luật, thì tất cả các phần khác của Điều khoản Sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ vẫn có hiệu lực.

8.5 Bạn và Chúng tôi đồng ý rằng luật pháp Việt Nam áp dụng cho các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ tranh chấp nào giữa Chúng tôi về Trang web hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được xử lý bởi các tòa án Việt Nam.

9. Liên hệ Chúng tôi

Nếu bạn gặp sự cố với Trang web hoặc muốn nhận xét về nó, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi.

10. Bản cập nhật

Các Điều khoản Sử dụng này được cập nhật lần cuối vào tháng 07 năm 2021.

 

Đăng ký nhận tin CTW VIỆT NAM

   

   

   

   

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CTW VIỆT NAM

  Địa chỉ trụ sở chính: 69/9 Đường 47, Tổ 38A, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  Mã số doanh nghiệp: 0316926460 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 01 tháng 07 năm 2021

  Founder/Manager: Thạch Hoàng

  Hotline: 037.300.5300

  Email: sales.ctwvietnam@gmail.com

   

  Cập nhật trong ADMIN

  Họ và tên:*

  Điện thoại:*

  Email:*

  Địa chỉ:*

  Nội dung:*

   

  Zalo
  Hotline tư vấn miễn phí: 037 300 5300

  Mỹ phẩm và nước hoa, Bàn chải đánh răng, Kem đánh răng, Xà bông cục, Tăm nha khoa, Đồ dùng gia đình, Nông sản - lâm sản, Hoa và cây cảnh, Vải và quần áo thời trang, Giày dép, Thực phẩm và đồ uống, Sác

  Mỹ phẩm và nước hoa, Bàn chải đánh răng, Kem đánh răng, Xà bông cục, Tăm nha khoa, Đồ dùng gia đình, Nông sản - lâm sản, Hoa và cây cảnh, Vải và quần áo thời trang, Giày dép, Thực phẩm và đồ uống, Sác

  Mỹ phẩm và nước hoa, Bàn chải đánh răng, Kem đánh răng, Xà bông cục, Tăm nha khoa, Đồ dùng gia đình, Nông sản - lâm sản, Hoa và cây cảnh, Vải và quần áo thời trang, Giày dép, Thực phẩm và đồ uống, Sác